top of page

Yin Yoga Terapi - Omsorg for krop og bevidsthed

“Saa bliver Alvoren den at leve hver Dag, som var det den sidste og tillige den første i et langt Liv.”

Søren Kierkegaard (1813–1855)

 

Yin Terapi er en fordybelse i det forfinede samspil der findes mellem vores krop og bevidsthed. Et samspil som nogen gange kommer i ubalance, allerede i en tidlig alder, hvor krop og sind begynder at føles som to separate enheder, et adskilt Yin og Yang.

Yin Yogaens langsommelighed indbyder på mange måder til at vi træder et skridt tilbage fra det tankemylder der ofte udspiller sig på vores indre lærred. Den dybdegående afspænding som Yin Yoga tilbyder giver plads til at sindet kan optræde i mere uberørt form. Yin Yoga terapien berører derfor både de indre og ydre aspekter af det liv du har levet og lever. Når vi gennem mange år lader enten sind eller krop gå i dvale, mister vi både livskraft og potentiale som mennesker. 

Ved at lade bestemte følelser få mere eller mindre plads låses både en del af vores indre og ydre verden. Vores krop husker eksempelvis ubehagelige oplevelser og hvordan vi valgte at reagere på dem. Den kan ikke narres. Derfor udgør vores krop på en måde et landkort for sindet og det der har været og er. Man kunne sige at en gensidighed finder sted mellem krop og sind. Så ved at løsne op udadtil får vi mulighed for at give slip indadtil.

 

Det kan være svært at finde indre ro hvis der er sitren og uro i den ydre krop. Nogen gange kan uro og stress være så smertefuld at kroppens væv udtørres i en sådan grad at bevægelser kommer til at føles mekaniske og tænkte. Bindevævet (fascia) som er det fine spindelvævslag, der binder din krop sammen, drænes.

Med tiden ændres bevægelsesmønstret måske ligefrem og andre dele

af kroppen vil begynde at overkompensere for den spænding,

sorg eller andet, der ikke blev tildelt opmærksomhed. 

 

 

 

Yin Yoga terapi handler om at lære sig selv at kende og udgør derfor en vekselvirkning mellem samtale, øvelser og stræk fra Yin Yogaen. Terapien giver mulighed for at arbejde med din indre og ydre udviklingsproces, samt at skabe en forståelse for din livssituation. På den måde kan der åbnes op for nye måder at tænke og handle på, hvilket kan bidrage til en større accept af dig selv og det liv du befinder dig i.

 

Jeg forsøger at tilpasse yin yoga, meditations og mindfulness øvelser til det der er svært i dit liv og i din krop. Det vil være dine forudsætninger som bestemmer indholdet i møderne.

Vi vil sammen belyse det der har været og det der er. Ved at tillade dig at åbne op, giver du mulighed for at det iboende potentiale vi alle har i os, kan få plads og frit udfoldes. At du kan blive mere fri, fri for den bagage du måtte slæbe rundt på. 

Gennem samtale og øvelser vil jeg støtte dig i at være tilstede i det der er svært eller i de stræk som måtte være forbundet med smerte. Stillinger og åndedrætsøvelser vil være med ophav i dig. Stillingerne holdes ofte i længere tid og fokuserer i sær på smidiggørelse af bindevævet.

I et yoga terapeutisk forløb kunne det give mening at arbejde med temaer som:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20190607_101501_edited_edited.jpg

Medfølelse

Angst

Kærlighed

Depression

Selvværd

Smerte og kronisk sygdom

Frihed

Uro

Sorg

Længsel

Stress

Følelse af værdiløshed

Krise

Mobning

Når krop og sind smelter sammen 

At blive bekendt med sig selv

Den menneskelige eksistens

I terapien vil vi arbejde med både omsorg og selvomsorg. Særligt selvomsorgen er afgørende for vores følelse af glæde. Dette synes endnu mere vigtigt i en tid hvor mangt og meget slås om vores opmærksomhed, og vi selv bliver ude af syne. 

I yin yogaen er der flere stillinger som tillader en dyb forbindelse med det noget af der kan skabe selvomsorg, det moderlige. Vi har alle en relation til en moderlig figur, som kan anvendes som et idealbillede på det at være elsket og holdt af. Denne behøver ikke at være en biologisk mor. 

Vi vil arbejde med forskellige svære aspekter ved det at være menneske. Dem som fylder mest for dig. 

Ved at anvende kroppen som en indgangsport til dit indre liv, kan det nogle gange føles lettere at give slip på det der føles knyttet og stramt. 

Terapien kan være med til at give dig en større følelse af sindsro og ligevægt. Men måske vigtigst af alt, en følelse af at høre til, i verden og i dig selv. At føle en kærlig forbindelse til dig selv og andre. At være hjemme i krop og sind, således at det at være dig føles let og naturligt. 

15181178_1529318613799702_54756418812107

Praktisk info

Yin yoga terapien foregår i udgangspunktet i Trekroner, men kan også arrangeres i dit hjem. En terapisession vil bestå af yin yoga øvelser på måtte, åndedrætsøvelser med udgangspunkt i mindfulness, og samtale. 

I udgangspunktet varer en session 1 time.
Prisen er 350 kr. 

Et forløb af 3 gange koster 790 kr.

bottom of page