top of page
  • Forfatters billedeAdmin

Yin Yoga - Den indadvendte yogini..


”Lige meget hvor du går hen, er du der” (Jon Kabat- Zinn)


Hvad er Yin Yoga egentlig? Udover at være en modpol til yang? Som jeg ser det er det en måde at være i verden på. En træning i at blive mere forbundet med sig selv. Det hylster vi bærer og det indre vi mærker. For at kunne forandre den verden vi lever i må vi vende vrangen ud af. Men for at kunne gøre det må vi først blive bekendt med hvem vi egentlig er og hvordan det er at være til. Således at vi kan være mere naturligt og ubesværet til stede.


Gennem yin er det muligt at øve sig i at være i stillinger som ved første møde kan synes smertefulde, ja for nogle ligefrem uudholdelige. Med tiden vil de fleste dog erfare at ubehaget ændrer karakter. Måske bliver smerten mindre og følelsen af lettelse bliver større. Jo mere vi giver slip i kroppen, des mere løsnes der også indadtil. På den måde åbnes vinduerne indadtil i bevidsthed og hjerte. Vores indeklima forbedres..

Lidt firkantet kunne man måske sige at yin udspringer af en mere feminin tilgang til yoga, som handler om at spænde af, give efter og strække bindevævet - for derved at blive i stand til at skabe mere rummelighed og mere plads til at være fri.


Modsat de mere dynamiske former for yoga som Hatha, Flow, Vinyasa mm. kunne man sige at Yin udgør en mere dæmpet og meditativ form for yoga. En smeltedigel af Taoisme, kinesisk akupunktur og indisk yogafilosofi, hvor der arbejdes passivt med de forskellige stillinger. Yin fungerer som et smukt kompliment til de mere yangprægede eller energifyldte yogastilarter. Her er fokus ofte på at styrke og strække musklerne, hvor fokus i Yin er på at give slip på al muskelaktivitet i kroppen.


​De forskellige arketypiske stillinger udføres i et roligt tempo og holdes i (alt fra 3-5 minutter, hvilket sammenholdt med andre yogaformer kan synes som lang tid. Når man først vender sig til det, kan oplevelsen dog nogen gange være at der er for lidt tid. Alle stillinger foregår siddende eller liggende.

Ved at være længere tid i en stilling gør vi det lidt nemmere at give slip på ydre og indre uro og sitren. Ved at tillade stilheden at indfinde sig i kroppen, vil åndedrættet ofte finde sit naturlige leje. På den måde bliver der mulighed for at tyngdekraften kan gøre sit arbejde.


Lidt som at ryste et glas med glimmervand og vente på at glimmeret synker til bunds. Der er ingen grund til at forcere noget. At forsøge at stilne hvad end der måtte være af hvirvelvinde indadtil eller udadtil. Den eneste måde hvorpå vi kan give slip i stillingerne er ved at lade glimmervandet være, lade væren være.

Yin Yoga kaldes nogle gange for bindevævsyoga. Bindevævet (fascia) som forbinder alt i kroppen, er manifesteret som store hinder, der under huden dækker den indre krop, samt mindre hinder som omfavner sener, organer, muskler og knogler. Størstedelen af vores kroppe er smurt ind i et lag af glinsende spind – et spind af væv, som udgør et landskab af nervetråde.


For mig at se er det vigtigt både at arbejde med det ydre og det indre væv. På den måde kan vi træne i at løsne det væv som er blevet stramt (har trukket sig sammen i vores krop, grundet angst, sorg, traumer eller andet), men også i vores bevidsthed. Ved at give slip på denne byrde af knudrethed, vil det være lettere at genopdage og rumme dybere niveauer af den menneskelige eksistens..


Hver stilling har et bestemt fokusområde. Et eksempel på dette kunne være Balasana - Barnets stilling som den kaldes i klassisk yoga.

Her forsøger vi at finde et trygt leje, ved bl.a. at give slip omkring lænden. At tillade kroppen at søge mod jorden. Give efter for tyngdekraften og hengive os. Stillingen fungerer ofte som en blid indgangsport til de resterende stillinger. I Yin yoga anvendes denne stilling også, om end den ofte optræder som det der kaldes Embryo pose (fosterstillingen) hvor armene hviler ned langs kroppen. Fosterstillingen udføres også liggende på siden.


Når vi ligger i stillingen er vi tilbage hvor alting startede, tilbage til dengang vi befandt os i en egentlig fosterstilling i vores mors mave. Denne stilling har som så mange andre yin stillinger en helende effekt på både krop og sind. Yin yoga øvelserne hjælper på forskellig vis kroppen med eksempelvis at sætte kredsløbet fri, stimulere indre organer og massere kroppens kirtelsystemer.

Bindevævet kan på en måde anskues som de hvide lag af hud på en skrællet appelsin. Når appelsinen er frisk har den fylde, der er væske i de små appelsinceller og den hvide membran er fugtig og eftergivende. Hvis appelsinen ligger for længe tørre denne ind og det hvide lag bliver hårdt og usmidigt. Til sidst ligger det sig som en hård skal over den sidste væske. På samme måde tørre vores bindevæv ud, hvis vi ikke holder det væskefyldt og smidigt. Ved at strække det så væsken kommer tilbage i vævet er det muligt at opnå mere velvære i form af, mindre smerte, bedre søvn, større bevægelsesfrihed, øget koncentrationsevne mm. Meridianerne (også kaldet energibaner) stimuleres og blokeringer i kroppen energikorridorer kan løsnes, så bevægelsen af energi i kroppen øges.


I udgangspunktet er Yin Yoga for alle. Uanset hvordan din kropbygning og knoglestruktur måtte være, vil Yin være både gavnligt og muligt. Alle stillinger kan tilpasses dine behov. Det betyder helt konkret at kan du eksempelvis ikke slappe af i en given stilling, så ændres der enten på stillingen eller bruges flere puder og tæpper til at støtte op, så du får mulighed for at være i stillingen. Der vil altid være et alternativ.

Der findes ikke to kroppe som er ens og der er derfor heller ikke to yin stillinger som skal se ens ud. Yin Yoga handler udelukkende om udførelsen af øvelsen, at mærke strækket. Form har ingen betydning, om end det i mange andre yogaformer tillægges stor værdi. I Yin Yoga er det vigtigste at mærke, give slip og at være tro mod sig selv og sin krop. Der findes ikke kroppe som ikke kan være med. Uanset alder og form vil det være frisættende for de fleste at kultivere en yin praksis.

Mennesker har dyrket yoga i flere tusinde år og det er aldrig hverken for tidligt eller for sent at begynde. Meget tyder på at yin yogaens gavnlige effekt på både vores legemlige og åndelige velbefindende, er ved at slå rødder rundt om i verden som et redskab til bedre helbred, både indre og ydre. Yin yoga handler i virkeligheden som al anden yoga om at forbinde og forene. At tillade sammenhængen mellem lys og mørke, feminint og maskulint.


At eliminere adskillelse.


Således kan yin ses som et skridt i retning af mindre selvudvikling og mere fællesudvikling.

132 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page