top of page
  • Forfatters billedeAdmin

Yin Yoga Terapi - Et redskab til større frihed..


“Vend dig ikke væk. Bliv ved med at se på det sårede sted. Det er der lyset trænger ind.”


Mewlana Jalaluddin Rumi


Yin Terapi er en fordybelse i det forfinede samspil, der findes mellem krop og bevidsthed. Et samspil som nogle gange kommer i ubalance, allerede i en tidlig alder, hvor krop og sind for mange, begynder at føles som separate enheder, et adskilt Yin Yang.

Yin Yogaens langsommelighed indbyder på mange måder til at vi træder et skridt tilbage fra det tankemylder, der ofte udspiller sig på vores indre lærred. Den dybdegående afspænding som Yin tilbyder, giver plads til at sindet kan optræde i mere uberørt form. Terapien berører derfor både de indre og ydre aspekter af det liv du har levet og lever. Når vi gennem mange år lader sind og krop gå i dvale, mister vi både livskraft og potentiale som mennesker.


Ved at lade bestemte følelser få mere eller mindre plads låses en del af vores indre og ydre verden. Vores krop husker eksempelvis ubehagelige oplevelser og hvordan vi valgte at reagere på dem. Den kan ikke narres. Derfor udgør kroppen på en måde et landkort for sindet og det der har været og er. Man kunne sige at en gensidighed finder sted mellem krop og sind. Så ved at løsne op udadtil får vi mulighed for at give slip indadtil.

Det kan være svært at finde indre ro hvis der er sitren og uro i den ydre krop. Nogle gange kan ængstelse og stress opleves så smertefuldt at kroppens væv udtørres - i en sådan grad at bevægelser kommer til at føles mekaniske og tænkte. Bindevævet (fascia) som er det fine spindelvævslag, der binder dit legeme sammen, drænes.

Med tiden ændres bevægelsesmønstret måske ligefrem og andre dele

af kroppen vil begynde at overkompensere for den spænding,

sorg eller andet, der ikke blev tildelt opmærksomhed.

Yin Yoga terapi handler om at lære sig selv at kende og udgør derfor en vekselvirkning mellem samtale, øvelser og stræk fra Yin Yogaen. Terapien giver mulighed for at arbejde med din indre og ydre udviklingsproces. At skabe en forståelse for din livssituation. På den måde kan der åbnes op for nye måder at tænke og handle på, hvilket kan bidrage til en større accept af dig selv og det liv der udfolder sig i det nuværende øjeblik.


Jeg forsøger at tilpasse yoga stræk og stillinger fra Yin Yoga, meditations- og mindfulness øvelser, til det der er svært for dig. Det vil være dine forudsætninger som bestemmer indholdet i vores møde.


Vi vil sammen belyse det der har været og det der er. Ved at tillade dig at åbne op, giver du mulighed for at det iboende potentiale vi alle har i os, kan få plads og frit udfoldes. At du kan føle dig mere fri og glad.

​​

Gennem samtale og åndedrætsøvelser vil jeg hjælpe dig med at være til stede i det der opstår eller i de stræk som måtte være forbundet med smerte. Stillinger og vejrtrækningsøvelser vil være med ophav i dig. Stillingerne holdes ofte i længere tid og fokuserer især på smidiggørelse af bindevævet. Når først det ydre væv løsnes kan der lettere løsnes indadtil.

I et yoga terapeutisk forløb kunne det give mening at arbejde med temaer som:

Medfølelse

Angst

Kærlighed

Depression

Selvværd

Smerte og kronisk sygdom

Frihed

Uro

Sorg

Længsel

Stress

En følelse af værdiløshed

Moderskab

Ensomhed

KropsbevidsthedHvis krop og sind skal smelte sammen, er det en forudsætning at blive bekendt med sig selv og udfordringerne ved den menneskelige eksistens.


I terapien vil vi arbejde med både omsorg og selvomsorg. Særligt selvomsorgen er afgørende for vores følelse af glæde. Dette synes endnu mere vigtigt i en tid hvor mangt og meget slås om vores opmærksomhed, og vi selv bliver ude af syne.

I Yin er der flere stillinger, som tillader en dyb forbindelse med noget af det, der kan skabe selvomsorg, det moderlige. Vi har alle en relation til en moderlig figur, som kan anvendes som et idealbillede på det at være elsket og holdt af. Denne behøver ikke at være en biologisk mor.

Vi vil arbejde med forskellige svære aspekter ved det at være menneske, mand eller kvinde. Dem som fylder mest for dig. Ved at anvende kroppen som en indgangsport til dit indre liv, kan det nogle gange føles mere naturligt at give slip på det, der føles knyttet og stramt.

Terapien kan være med til at give dig en større følelse af afslappethed og ro. Men måske vigtigst af alt, en følelse af at høre til, i verden og hos dig selv. At føle en kærlig forbindelse til dig selv og andre, således at det at være dig føles mere uanstrengt og uforstillet.

57 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page