top of page

Meditation og bevidsthedstræning - I Buddhas fodspor..

OM AT BLIVE BEKENDT MED DIG SELV..

Meditation handler i bund og grund om at blive opmærksom på hvordan det egentlig er at være dig. At vende blikket indad.
 

GENNEM SIMPLE ØVELSER

               
Gennem enkle mindfulness øvelser kan vi øve os i at give slip og være så autentisk og let tilstede som det er muligt. Sammen med andre vil vi træne i at vende hjem. At vende tilbage til en naturlig og ubesværet væren. 

At være i dybfølt kontakt med en selv og andre er for mange et kontinuerligt ønske livet igennem. Gennem meditation kan vi lære os selv at kende i en mere essentiel forstand. Således at vi kan blive bedre til at mærke og give kærlighed. Være tilpas i det sind og den menneskekrop som føles som vores.

"Da meditation sigter mod en ordløs stilhed, vil det ofte synes akavet at skulle tale eller skrive om denne og højere meditative tilstande, de er jo just langt hinsides alle de mange ord" (Jes Berthelsen - 2001).


  

MEDITATION I BUDDHAS FODSPOR

Mit udgangspunkt for at arbejde med meditative øvelser er den undervisning den historiske Buddha videregav på sin færd. En lærdom som må siges at være uden sidestykke, hvad angår det menneskelige ønske vi alle deler, om at være lykkelige.

Størstedelen af tiden af det dog for mange af os ikke sådan hverdagen præsenterer sig. Tværtimod går vi ofte rundt og er mindre tilfredse. Måske endda med forestillingen om at lykken venter forude. Hvis bare bussen ville komme, hvis bare maden ville blive serveret, hvis bare den person elskede mig, hvis bare livet ikke føltes så meningsløst mm. 
 
Ved at undersøge de metoder Buddha anvendte i sin søgen efter tilværelsens dybere mening, har vi mulighed for at nå en afklaring og indsigt, som kan give os fred. 
 
Mit ønske er at hjælpe dig med at få skabt rum til denne praksis og erfaringsrejse. Det er min klare overbevisning at det vil kunne mærkes af alle og enhver som tager et sigte i denne retning... 

bottom of page