top of page
Snowy Forest

Yin Yang

Komplementære og modsatrettede

Den evigt skiftende balance

Yin yogaens rejse begynder på såkaldte orakel knogler fra oldtidens Kina. Her findes de tidligste beskrivelser af YinYang begrebet.

Yin blev oprindeligt brugt som betegnelse for en nordlig bakkeskråning, i skygge mens yang udgjorde sydsiden, som solen rammer. Yin og Yang var altså fra begyndelse begreber som blev anvendt til at beskrive gensidigt afhængige modsætningsforhold. De to ville intet være uden hinanden. Uden sol ingen skygge og uden skygge ingen sol. Man kunne sige de to indgår i en slags relativt modsætningsforhold. Eksempelvis bytter de plads når solen bevægr sig hen over himlen – det som er afdækket bliver tildækket og det, der er tildækket bliver afdækket.

På de gamle orakelknogler blev Yin og Yang beskrevet med naturfænomener – yin henviste til nat (mørke) og yang til dag (lys). Yin og Yang skal ikke som sådan ses som en dualitet men snarere to størrelser, der komplementerer hinanden i en vedvarende samspil.

Vi kan derfor lidt kortfattet sige at begrebet udspringer af datidens kinesiske religionsfilosofi, som manifestationen af tilværelsens grundlæggende modpols- og interaktionsprincip.  Man kunne også sige at verdensordenen holdes i balance gennem vekselvirkningen mellem Yin og Yang. Balanceforholdet viser sig i årstidernes skiften, døgnets rytme, mm.

 

De forskellige aspekter er for

De første beskrivelser

154971867_253458393083014_89698647530726

Ying                              Yang

Mørke                         Lys

Det kvindelige          Det mandlige

Det tunge                  Det lette

Kulde                         Varme

Nat                             Dag

Vinter                         Sommer

Det jordiske              Det himmelske

Døden                        Livet

Yin Yang som energi og symbol

Qi betragtes som den grundlæggende vitale energi i livet. Yin og Yang opfattes ofte som et udtryk for Qi, som flyder gennem krop og univers. Qi kan på den måde beskrives som en kraft som vokser i samspillet mellem Yin og Yang. Hvis der skal være balance i krop og sind kræver det derfor at Yin og Yang er i balance. Eller som beskrevet i et kinesisk ordsprog: ”Alting er indlejret i Yin og omfavner Yang; gennem Qi (vital energi) opnås he (harmoni) ”.

Yin og Yang symbolet kaldes for taiji, og kan oversættes med cirkel. Kendt som den ikoniske cirkel hvor de to optræder i forening. Cirklen er sammensat af de to dele, som hver især indeholder modsætningens kim. De to mødes i cirklen som bølger der rammer hinanden hvilket vidner om deres interkorrelation. De er hinandens forudsætninger men samtidig uadskillelige.

Praktisk info

Al undervisning i meditation og Yin Yoga er med udgangspunkt i bevægelsen mellem Ying & Yang.

Undervisning og samtaler foregår i Ejby ved Kirke Hyllinge.

bottom of page